novella

Federació de Cultura Tradicional Valenciana

novella@federacionovella.com

MILLARS

 

 Una nova època, un nou grup, l’any 1977 partint de l’anterior tradició de ballar però totalment renovada, aparegué a l’escena local l’Agrupació folclòrica El Millars de Castelló de la Plana. Des d’un inici el seu treball se centrà en la investigació del folclore del País Valencià, en especial el de les comarques del nord.

 

 El grup participa en aquelles manifestacions que serveixen per a revitalitzar la cultura popular valenciana en especial les festes locals i de carrers, així com representant-la en nombroses trobades i festivals de l’àmbit estatal i internacional.

 

 El Millars ha dut a terme diferents mostres d’indumentaria tradicional valenciana amb peces originals i còpies; editant: vídeos, CDs, calendaris i materials didàctics; realitzant exposicions i publicació de monogràfics de la roba tradicional i complements de la dona valenciana del S.XVIII i XIX. Paral·lelament, el grup, treballa per la recuperació de balls, danses, músiques i cançons populars, divulgant-los mitjançant actuacions en directe, tallers de dansa, comunicacions i publicacions: de vídeos, material interactiu i discogràfic.

[INICIO] [HISTORIA] [CALENDARI] [GRUPS FEDERATS] [ALJAMA] [MILLARS] [ALFARB] [EL POBLET] [ADRECES]